Activiteiten

1. Meditatie-avonden (mindfullness)

Deze avond is geschikt voor mensen die nog niet eerder gemediteerd hebben. Het is geen doorlopende cursus, dus je kunt elke week beginnen.

Twee basismethoden worden uitgelegd en beoefend: de ademhalingsmeditatie, een techniek waarmee we ons concentratie-vermogen vergroten, en de metta bhavana, ‘ontwikkeling van liefdevolle warmte’, een meditatie met behulp waarvan we ons meer bewust worden van onze emoties en deze op een goede manier leren ontwikkelen.

Behalve instructie in deze twee meditaties, wordt er ruim aandacht besteed aan:

  • voorbereiding van meditatie, zowel mentaal als fysiek; een goede zithouding;
  • hindernissen bij meditatie en hoe je er mee om kunt gaan;
  • dhyana’s – hogere bewustzijnstoestanden, die je kunt ervaren in meditatie;
  • en andere zaken die voortvloeien uit het beoefenen van meditatie.

Er is ruimte voor begeleiding op zowel groeps- als individueel niveau.

2. Retraites

Een retraite vindt plaats buiten de stad. Hierdoor heb je de gelegenheid de drukte van het dagelijkse leven even achter je te laten, zodat je kunt toekomen aan rust en verdieping.

Meditatie, studie van het boeddhisme, poeja (een boeddhistisch ritueel), stilte, reflectie, en communicatie zijn elementen die deze verdieping ondersteunen.

3. Dana

Het ideaal van het boeddhisme is vrij worden. Dana, geven, is de eerste stap op weg naar dit ideaal. Het bevrijdt ons van oude, vastgeroeste gewoontes, van het ‘voor wat hoort wat’ systeem, van het constant vergelijken met anderen. Dana is een oefening, net zoals meditatie een oefening is, om te leren los te laten, te veranderen.

Als boeddhistische centrum kunnen we alleen maar functioneren door de mensen die komen: geen mensen, geen centrum. We hebben elkaar nodig om het ideaal van het boeddhisme vorm te geven. Dit samen vormgeven betekent onder andere: écht geven wat je kunt: tijd, geld, enthousiasme, energie, aanwezigheid, ideeën. Net zoals de Boeddha ons de Dharma vrij heeft gegeven, geven wij in respons daarop vrij terug.

Natuurlijk kan ons centrum niet zonder geld. De huur moet betaald worden en het is ook leuk als we een kopje thee of koffie kunnen schenken. Maar geld mag geen belemmering zijn om te komen. Daarom vragen we geen vast bedrag voor activiteiten in het centrum.

Als je geld kunt geven graag, maar als je liever iets anders geeft, is dat net zo waardevol.

Dus geef wat je kunt en ontvang wat je nodig hebt!

“Geven is de natuurlijke, niet geforceerde uitwisseling van onze energie met die van anderen. In deze betekenis is werkelijk geven ontvangen.”

“We zouden moeten ontvangen in plaats van nemen, geven in plaats van opdringen, delen in plaats van verdelen.”

4. Dharmaavonden

Deze avonden zijn geschikt voor ordeleden, mitra’s en vrienden. Er wordt verdere instructie en begeleiding gegeven in meditatie. Ook besteden we aandacht aan boeddhistische onderwerpen.

5. Vollemaansavonden

In de boeddhistische traditie heeft het beoefenen van poeja en meditatie tijdens de volle maan een bijzondere betekenis.

Op de dag van de volle maan beginnen deze avonden om 19.30 uur.